AFGELAST: Water aan zet in de vallei van de Ijse. (2de zondag in Zoniën)

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Update 24/10

Lees meer

Deze lezing (binnen) werd uitgesteld gezien de huidige coronacijfers en is verplaatst naar 2021.

De wandeling (buiten) gaat door zoals gepland. Inschrijven vooraf is verplicht. Vertrek om 14h.

                                                 *  *  *

Herstel van het natuurlijke karakter van de waterloop de Ijse.

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud, stroomt door Hoeilaart en Overijse en mondt in Huldenberg uit in de Dijle. Het IJsewater heeft opnieuw een behoorlijke kwaliteit en ook het leven in het water is hier duidelijk op de goede weg.

Er zijn nog verschillende uitdagingen, maar het moet haalbaar zijn om de milieudoelstellingen op relatief korte termijn te realiseren en de IJse terug de plaats te geven die het verdiend. Om dit te bereiken startte het bekkensecretariaat in 2015 een intensief overleg met alle betrokken partijen voor beter IJsewater. Tijdens deze lezing krijgt u als publiek een overzicht gepresenteerd van de projecten die tussen 2015 en 2019 door de verschillende partners zijn uitgevoerd of nog op stapel staan.

Onze twee gastsprekers zijn beiden werkzaam bij de Vlaamse Milieumaatchappij voor het bekkensecretariaat van het Dijle- en Zennebekken. Mevrouw Katrien Piessens is bio-ingenieur, bekkencoördinator  en De heer Tom De Bie is bioloog en planningsverantwoordelijke.  Het is hun taak om per afstroomgebied alle betrokkenen bij het lokaal watergebeuren rond de tafel samen te brengen: o.a. de verschillende waterbeheerders, maar ook mensen uit andere beleidsdomeinen (natuur, landbouw, mobiliteit,…). Zo komt het bredere plaatje in beeld en trachten ze op een integrale én kostenefficiënte manier stappen vooruit te zetten om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur, waar mogelijk, opnieuw meer kansen te bieden.

De lezing is van 11u tot 13u. Om deel te nemen aan de lezing is, om de coronavoorschriften te respecteren, vooraf online inschrijven verplicht. Bij het zich verplaatsen in het Bosmuseum is het dragen van het mondmasker verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt tot 18 personen. De inschrijvingen worden afgesloten op 7 november om 18h.

Om 14.00u vertrekt vanaf het Bosmuseum de wandeling met gids van Natuurgroepering Zoniën v.z.w. met als thema “Ijsewandeling”

Om deel te nemen aan de wandeling is, om de coronavoorschiften te respecteren, vooraf (opnieuw) online inschrijven verplicht via deze tweede link. Neemt u ook deel aan de wandeling, meldt u dan (opnieuw) aan bij het onthaal van het Bosmuseum waar de onthaalvrijwilliger uw aanwezigheid voor de wandeling zal noteren. De plaatsen zijn beperkt tot 25 personen. De inschrijvingen voor de wandeling worden afgesloten op zaterdag 8 november om 18h.

Zowel de lezing als de wandeling zijn gratis. 

Onder de middag is er gelegenheid om de eigen picknick buiten op het terrein van het Bosmuseum te nuttigen. De binnentuin kan gebruikt worden voor slechts een beperkt aantal mensen omwille van de coronaveiligheidsvoorschriften. De refter, picknickruimte in het Bosmuseum, blijft tot nader bericht gesloten. Het sanitair in het Bosmuseum is wel toegangkelijk, met respect voor de geldende voorschriften en maatregelen (o.a. max 2 personen tegelijk). 

Toon kaart Bosmuseum Jan van Ruusbroec
Duboislaan 2
1560 Hoeilaart
zo 08/11/20 van 11:00 tot 17:00
Bosmuseum Jan Van Ruusbroec (Zoniënwoud)
Inschrijven
vrijwilliger.groenendaal@gmail.com
0493 11 96 65
www.natuurpunt.be/agenda/water-aan-ze...