De biografische en historisch- geografische lezing Van Julius Caesar tot Soeur Sourire

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Geschiedenis

Lees meer

 Hans ROMBAUT  De  Biografische en historisch-geografische lezing “Van Julius Caesar tot Soeur Sourire” De geschiedenis is een enorme bron van prachtige verhalen. Ze dienen als vermaak, maar vertellen ons ook veel over het heden. Hans Rombaut publiceerde heel wat biografiën in het Nationaal Biografisch Woordenboek Hans ROMBAUT studeerde geschiedenis van de vroege middeleeuwen (RU Gent). Hij was wetenschappelijk medewerker aan de UGent, het Liberaal Archief en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1999 tot nu). Hij is redactiesecretaris van het Nationaal Biografisch Woordenboek, secretaris van het Vlaams Academisch Forum, van de Vlaamse Academische Stem, van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting en van het Frans van Cauwelaertfonds.

Toon kaart Mouterij
J. Tulpinckstraat 15
2070 Burcht
do 07/05/20 om 14:30
Neos Zwijndrecht - Burcht
cloostermansherman@gmail.com