De mens, een kleine wereld ...

Zingeving, filosofie en religie

Zesendertig jaar is het geleden dat ik voor de eerste keer een vermoeden kreeg van die vermomde, geheimzinnige gestalte achter de coulissen van mijn leven. Hij gaf me stille tekens die ik lang, lang niet begreep’ (Gustav Meyrink: De Verandering in het Bloed). Lees meer

De bergbeklimmer Reinhold Messner: "Plotseling was er een derde bergbeklimmer bij me. Hij daalde samen met ons af, en bleef op een gelijke afstand van me aan mijn rechterzijde, een paar stappen van me vandaan, net buiten mijn gezichtsveld. Ik kon de gestalte niet goed bekijken en tegelijkertijd mijn concentratie behouden, maar ik was er zeker van dat er iets was. Ik kon zijn aanwezigheid voelen. Ik had geen bewijs nodig."

Het is al heel lang bekend dat de mens veel meer is dan een stoffelijk lichaam met een zogenaamde geest bestaand uit elektromagnetische golven en pulsen, en ook niet alleen uit een stoffelijk voertuig met daarin en daarrond enkele emanaties van meer fijnstoffelijke aard.

De ziel van een mens is iets heel anders, het is een complex samenspel van wereld-krachten. De klassiek rozenkruisers schreven reeds: "…opdat de mens eindelijk zijn adeldom zou beseffen, waar hij vandaan komt, waarom hij ‘kleine wereld’ wordt genoemd en hoever zijn macht reikt in deze natuur."

De kennis van die kleine wereld, die microkosmos, is de sleutel voor de volledige transformatie van de mens en hierdoor, op termijn, de vernieuwing van de aarde. mens. Hierdoor zal ook onze blauwe planeet op termijn in haar oorspronkelijke luister hersteld worden.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart Lectorium Rosicrucianum / Leuven
Mechelsestraat 80
3000 Leuven
zondag 24 november 2019 van 10:00 tot 12:00
Lectorium Rosicrucianum vzw
info@rozenkruis.be
www.rozenkruis.be
www.facebook.com/pg/agora001.be/events