Exclusief bezoek domein Vogelzang

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Geleid bezoek aan domein Vogelzang, een waardevol natuurgebied dat in 2018 door Natuurpunt aangekocht werd. In totaal gaat het om een gebied van zeven hectare. Het gebied vormt een groene long aan een drukke verkeersas en het Kanaal Leuven-Mechelen. Het omvat onder meer drie vijvers waar veel watervogels rust vinden en waar een grote kolonie blauwe reigers broedt.

Lees meer

Er leven ook heel veel andere dieren zoals ree, vos, hazelworm, grote weerschijnvlinder, zwarte specht, dodaars, kuifeend, grote gele kwikstaart, aalscholver en meerkoet. Er zijn ook verschillende vleermuissoorten aanwezig waaronder de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de watervleermuis. Ook enkele zeldzame planten zijn er aanwezig, waaronder grote ratelaar en gewone agrimonie. Het Regionaal Landschap Dijleland herprofileerde enkele jaren geleden de vijvers waardoor er prachtige oevervegetatie aanwezig is.

Het gebied heeft ook erfgoedwaarde. In het gebied situeert zich onder andere een oude trambedding van de tramlijn Brussel-Haacht.

Deelname aan deze activiteit is gratis, maar steeds welkom om een gift te doen voor het natuurgebied via https://steun.natuurpunt.be/project/803/contribute/user-infos

Toon kaart Domein Vogelzang
Vogelzanglaan
1910 Kampenhout
zo 10/11/19 van 10:00 tot 12:00
Natuurpunt Kampenhout
Inschrijven
steven.vansteenkiste@kampenhout.be
www.natuurpunt.be/agenda/exclusief-be...