Heil(ig) of onheil(ig)? - Cancelled

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Groeien in heiligheid met de profeet Sefanja en paus Franciscus Lees meer

Op 19 maart 2019 schreef paus Franciscus een brief aan de Kerk waarin hij alle christenen oproept tot heiligheid in de hedendaagse samenleving. Zoveel eeuwen geleden had de profeet Sefanja een gelijkaardig doel voor ogen: de toenmalige Israëlieten aansporen tot meer heiligheid. Wie zich vandaag de vraag stelt hoe hij/zij zou kunnen groeien in heiligheid zal echter zelden spontaan het oudtestamentische boekje Sefanja ter hand nemen. Op het eerste zicht vinden we er immers meer onheilswoorden dan heilswoorden in terug. Toch sluiten de teksten van paus Franciscus en Sefanja soms verrassend dicht bij elkaar aan en kunnen ze beiden betekenisvol zijn op onze eigen zoektocht naar meer heiligheid. Tijdens deze avond beginnen we met het samen lezen van het boek Sefanja. Nadien verhelder ik kort de oudtestamentische tekst en wijs ik op enkele 'groeiwijzers' in heiligheid die Sefanja en paus Franciscus met elkaar delen. Na de pauze is er ruimte om in kleinere groepjes met elkaar in dialoog te gaan aan de hand van enkele gespreksimpulsen.

In samenwerking met Dekenaat Herk-de-Stad, Vlaamse Overheid

Valérie Kabergs
Toon kaart Sint-Pancratiuskerk Zelk/Halen
Kerkstraat 1
3545 Halen
woe 01/04/20 van 20:00 tot 22:30
CCV
gratis
Inschrijven
info@ccv.be
016389891