Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn?

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Lees meer

Deze cursusreeks loopt over verschillende academiejaren en nam een aanvang eind 2013. Bedoeling is via een historische en systematische inleiding de cursist een breed zicht te bieden op de ingewikkelde, maar tevens fascinerende rol van de wijsbegeerte vandaag. Gedurende zes sessies wordt aandacht besteed aan filosofen en wijsgerige stromingen die in grote mate de merkwaardige kenmerken van de eerste helft van de 20ste eeuw weerspiegelen. Meer in het bijzonder komen aan bod: het metafysische denken van Henri Bergson, het pragmatisme van Charles Sanders Peirce, het denken over psychologie van William James en John Dewey, de hedendaagse logische benaderingen van Gottlob Frege, David Hilbert en Bertrand Russell, het kosmologische denken en de procesfilosofie van Alfred North Whitehead, het fenomenologische denken van Edmund Husserl en de filosofie van Ludwig Wittgenstein. De cursus richt zich in eerste instantie tot cursisten die reeds enigermate vertrouwd zijn met de geschiedenis van de filosofie, maar ook debutanten kunnen aansluiten.

Luc Braeckmans
Toon kaart De Cirk
Zebrastraat 34
9000 Gent
za 05/10/19 van 09:30 tot 12:30
za 12/10/19 van 09:30 tot 12:30
za 19/10/19 van 09:30 tot 12:30
za 09/11/19 van 09:30 tot 12:30
za 23/11/19 van 09:30 tot 12:30
za 30/11/19 van 09:30 tot 12:30
Amarant vzw
€ 85,0
Inschrijven
info@amarant.be
09 269 17 40