Infowandeling inrichtingswerken Heihuiskens

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Milieu en natuur

In het brongebied van de Dommelvallei is Natuurpunt gestart met een reddingsoperatie voor de knoflookpad. Van het amfibie leven in heel België nog maar een handvol populaties. Er zullen de komende 2 jaar poelen aangelegd worden, houtkanten geplant en er wordt een naaldhoutplantage omgevormd naar heide om de soort te redden. De herstelwerken worden ondersteund door de Europese Commissie, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeentes Peer en Hechtel.

Lees meer

De knoflookpad is zeldzaam en ruikt naar knoflook. Ze hebben een ‘gemarmerde’ rugtekening met een sterk wisselend patroon van bruingroene tot roodbruine vlekken en strepen. Hun knoflookgeur gebruiken ze om belagers op een afstandje te houden.

De soort heeft sterk te leiden onder de versnippering van de natuur in Vlaanderen. Het aantal populaties nam de laatste 30 jaar in ijltempo af: in heel ons land houden nog 4 tot 5 populaties het hoofd boven water, de meeste zijn te vinden in geïsoleerde groepjes, verspreid over Noord- en Midden-Limburg. Alleen door de geïsoleerde populaties met elkaar verbinden, is er nog een kans om het mythisch amfibie te redden.

Een belangrijke stapsteen tussen de militaire domeinen van Meeuwen en Hechtel is de Heihuiskens. Een gebied dat, zoals de naam doet vermoeden, ooit aansloot op de grote heidegebieden in de regio. Daar zal de komende jaren 7 hectare naaldhoutaanplant omgevormd worden naar heide. Daar profiteert niet alleen de knoflookpad van, maar ook andere tot de verbeelding sprekende soorten als de wolf, nachtzwaluw en de gladde slang.

Het natuurherstelproject zal verspreid over 2 jaar, 3 gemeentes en 6 werfzones verlopen. Eind juni wordt een publieksmoment voor de buurt voorzien. En we zorgen voor de nodige infoborden ter plaatse.

De werken worden ondersteund met Europese middelen in het kaderen van Life BNIP (tot 2021), en krijgen een projectsubsidie Natuur voor biotoopherstel voor de bedreigde knoflookpad (tot 2020). Vrijwilligers van Natuurpunt Houthalen, Natuurpunt Hechtel-Eksel en Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode-Peer werken samen met een externe aannemer om de werken uit te voeren.

Op woensdagavond 12 juni worden de werken op Heihuiskens toegelicht door Natuurpunt. Afspraak om 20u op het kruispunt Helchterensedijk en Oude Postbaan in Helchteren.

Toon kaart Natuurgebied Heihuiskens
Natuurgebied Heihuiskens, Oude Postbaan
3530 Houthalen-Helchteren
wo 12 juni 2019 van 20:00 tot 21:00 wo 12 juni 2019 van 20:00 tot 21:00
Natuurpunt Houthalen-Helchteren
gratis
wittersjohan@scarlet.be
0474/979110
www.natuurpunt.be/agenda/infowandelin...