Jan Van Eyck

1.40.0.0.0 

Schilderkunst

In 2020 wordt Jan Van Eyck, de bekendste vertegenwoordiger van de Vlaamse primitieven, uitgebreid herdacht. Wereldwijd zijn slechts een 20-tal werken van hem bewaard maar zij worden beschouwd als hét hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse schilderkunst. Lees meer

In 2020 wordt Jan Van Eyck, de bekendste vertegenwoordiger van de Vlaamse primitieven,  uitgebreid herdacht. Wereldwijd zijn slechts een 20-tal werken van hem bewaard maar zij worden beschouwd als hét hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse schilderkunst.

In deze lezing wordt de schilder in zijn historische en artistieke context geplaatst. Aan de hand van zijn portretten en enkele religieuze taferelen  wordt er ingezoomd op zijn scherpe observatievermogen, zijn wetenschappelijke kennis en verbluffende techniek om details, texturen, licht en schaduw weer te geven.

Lezing door Kathleen Joris
Bib Couwelaar
Te Couwelaarlei 120
2100 Deurne
vrijdag 13 november 2020om 20:00
cultuurcentrum Deurne | CC Deurne
www.ccdeurne.be/nl/event/75512/lezing...