Katholieke uitvaartliturgie: ànders dan dienst in een aula?

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Interculturele vorming

De organisatie van de uitvaartsector kent grote verschuivingen. De voorbije jaren werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen door uitvaartondernemingen nieuwe rouwcentra gebouwd. Meerdere van deze centra beschikken niet alleen over ruimten waar opgebaarde overledenen kunnen worden begroet, maar ook over een aula voor afscheidsvieringen en over de nodige infrastructuur om rouwmaaltijden aan te bieden. Sommige uitvaartverzorgers vormden ondertussen ook eigen personeel om afscheidsvieringen samen te stellen en te leiden. Er verschijnen dus nieuwe plaatsen waar afscheidsrituelen worden aangeboden, en een stijgend aantal mensen gaat om diverse redenen op dit aanbod in. Vaak weten nabestaanden ook niet goed wat het verschil is tussen zo’n dienst in de aula en een kerkelijke uitvaartdienst. Dat blijkt soms ook bij de voorbereidende gesprekken met een voorganger. Dan is het belangrijk dat deze kan aangeven waarin de eigenheid en de waarde bestaat van de katholieke uitvaartliturgie. Daar wil deze vormingsavond u als (gemandateerd) uitvaartvoorganger voor toerusten. Inschrijven bij CCV voor vicariaat Antwerpen, bij de dekenaten voor het vicariaat Kempen. Lees meer

In samenwerking met Vlaamse Overheid

Annemie Bruyland
Toon kaart Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) Antwerpen
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen 2
di 10/12/19 van 19:30 tot 21:30
CCV
gratis
Inschrijven Inschrijven
info@ccv.be
016389891