Leren lezen in het Nieuwe Testament

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Interculturele vorming

De boeken van het Nieuwe Testament leggen elk op hun eigen manier getuigenis af van de mens Jezus, in wie ze God op een heel bijzondere manier nabij wisten; zozeer zelfs dat ze Hem aanduidden met 'Zoon van God'. Met dit getuigenis bedoelden ze niet te voorzien in een historisch verslag, maar waren ze ervan overtuigd dat hun verhaal ook voor toehoorders en lezers uit toekomstige generaties een levende relatie met Jezus Christus kon bemiddelen. In deze cursus gaat de aandacht uit naar het aanreiken van goede leessleutels die de nieuwtestamentische teksten ontsluiten en die het besef doen groeien dat de levende Heer ook vandaag tot mensen spreekt. Inschrijving is pas definitief na betaling van 80 EUR op rekeningnummer BE45 7351 1324 7989 (KREDBEBB) van het ‘Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen VZW, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt'. Lees meer

In samenwerking met HIGW VZW, Vlaamse Overheid

Valérie Kabergs
Toon kaart Pastoraal Centrum - Seminarie Hasselt
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
di 26/11/19 van 18:45 tot 22:00
di 03/12/19 van 18:45 tot 22:00
di 10/12/19 van 18:45 tot 22:00
di 14/01/20 van 18:45 tot 22:00
di 21/01/20 van 18:45 tot 22:00
di 28/01/20 van 18:45 tot 22:00
di 04/02/20 van 18:45 tot 22:00
di 11/02/20 van 18:45 tot 22:00
CCV
€ 80,0
Inschrijven
info@ccv.be
016389891