NVC in education with Marianne Göthlin en Corrylaura Van Bladel

Opvoeding

Dit programma, verspreid over 9 dagen, is ontworpen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het integreren
van GC – (Geweldloze Communicatie) waarden binnen opvoeding en onderwijs. We zullen oefenen in het creëren van leer- en leefomgevingen die wederzijds respect, samenwerking, en leren vanuit oprechte betrokkenheid cultiveren. Lees meer

In dit programma zal je oefenen om een rolmodel te zijn van heldere communicatie – één van onze belangrijkste vaardigheden in het leven. Echt luisteren, opkomen voor dingen die je nodig hebt en wil, je meningen en op behoefte gebaseerde argumenten uitdrukken, woorden geven aan je dromen, zijn helpende vaardigheden wanneer je een leven-verrijkend leer- en leefklimaat wil creëren en de basis van democratie wil leven.

Dit betekent ook voeden van zelfzorg om zo ieders potentieel en leren van fouten te kunnen stimuleren, zonder daarbij je zelfrespect te verliezen.

Als deelnemer zal je samenwerken met een team van ervaren trainers die zich toewijden aan het implementeren van GC in het terrein van opvoeding en onderwijs.

Extra in deze workshop, voor wie wil, heb je de mogelijkheid om in kleinere oefengroepen samen te komen tussen de workshops door, ook met steun van Annelies Peeters, trainer bij Blabla, tevens ondersteuner in dit programma.

Enkele thema’s die we willen behandelen:

Het begrip ‘wederkerig leren’, dat Marshall Rosenberg steeds gebruikte, verdiepen.
Co-creëren van een veilige en ondersteundende leeromgeving.
Regels en afspraken maken en verbreken met zorg.
Balanceren tussen duidelijk leiderschap en tegelijkertijd kinderen hun standpunten hierin meepakken.
Conflicten voorkomen en oplossen of de-escaleren van geweld.
Bemiddeling in dagelijkse leefsituaties met jonge mensen.
Kinderen ondersteunen om hun motivatie te vinden vanuit hun natuurlijke drang om te leren.
Leren van ervaringen met GC-projecten in scholen, kinderdagverblijven, enz.

Kom en deel, leer, draag bij aan een gemeenschap van ouders, leerkrachten, opvoeders, counselers, therapeuten en trainers.

Deze training wordt gegeven in eenvoudig Engels met vertaling indien nodig.

Data

26, 27 en 28 oktober 2019
22, 23 en 24 februari 2020
6, 7 en 8 augustus 2020
optionele oefendagen met Annelies: nog te plannen

Er wordt gewerkt van 9u30 tot 17u00, behalve op dag 3, dan tot 16u00.
Prijs: glijdende schaal € 1.500-2.000 + 21% BTW. Je kan je bedrag naar keuze (afhankelijk van je vrije wil en vermogen) invullen bij je inschrijving. Je hebt tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen en/of gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

_________________________________________________

This 9 day-program is designed for people interested in integrating NVC values in education. We will practise on creating learning communities that cultivate mutual respect, cooperation, compassionate interactions and engaged learning.

In this program you will practise to be a role model for clear communication – one of our most important life skills. Learning to listen, learning to speak up for what you need and want, stating your opinion and your personal arguments based on needs, verbalise your dreams, are all helpful skills when forming a life-enriching learning climate and guiding basic democracy.

This includes also to foster self care, to lead forth everyone’s potential and learning from your mistakes without losing self-respect.

As a participant, you will join a team of experienced trainers dedicated to cultivating NVC in the field of education. Additional to the workshop days, you will have the opportunity of practice in smaller groups and moments in between the training days with support from Annelies, trainer from Blabla.

Some themes that we will attend to:

Deepen the understanding of what Marshall Rosenberg named as “mutual education.”
Co-create a safe and supportive learning environment
Making and breaking rules with care
Balance between clear leadership and taking children´s point of view in
Resolve conflicts and prevent or de-escalate violence
Daily life mediation with young people
Support children to be motivated by their eagerness to learn
Learn from experiences of NVC projects in schools

Come and share, learn, contribute to a community of parents, teachers, educators, counsellors practitioners and trainers

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart Blabla - Huis voor Verbinding ,
Oude Vorstseweg 25
2430 Eindhout (Laakdal)
za 26 oktober 2019 van 09:30 tot 17:00
zo 27 oktober 2019 van 09:30 tot 17:00
ma 28 oktober 2019 van 09:30 tot 17:00
za 22 februari 2020 van 09:30 tot 17:00
zo 23 februari 2020 van 09:30 tot 17:00
ma 24 februari 2020 van 09:30 tot 17:00
do 6 augustus 2020 van 09:30 tot 17:00 vr 7 augustus 2020 van 09:30 tot 17:00
za 8 augustus 2020 van 09:30 tot 17:00
Blabla Trainingscentrum
€ 2117,5
www.blabla-blabla.be/events/nvc-in-ed...