Paulus' correspondentie met de Jezusgelovigen in de stad Korinte

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Bijbelleerhuis met Jean Bastiaens over Paulus' correspondentie aan de Jezusgelovigen in de stad Korinte Lees meer

Paulus, apostel tegen wil en dank, is een fascinerende persoonlijkheid: een overtuigde Jood, vertrouwd met zijn traditie, geschoold als Farizese Schriftgeleerde, kosmopoliet, handelsreiziger, evenzeer thuis in de Hellenistische als in de Joodse cultuur van zijn dagen. ‘Een man van twee werelden’ – zoals exegeet Den Heyer hem omschreef. Bovendien leefde hij in een zeer boeiende tijd: zowel in het Jodendom als in de Hellenistische leefwereld van toen waren er vitale denksporen en boeiende leefgemeenschappen. Een van die leefgemeenschappen is de (kleine) groep rond Jezus uit Nazaret, een groep die Paulus eerst uitermate verdacht vindt en zelfs vervolgt, maar waar hij zich daarna bij zal aansluiten. Dat roept in eerste instantie veel wantrouwen op: is die man wel te vertrouwen? We kunnen ons het christendom niet voorstellen zonder de creatieve denker en doener die Paulus was. Hij heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt. In zijn correspondentie met de christelijke leefgemeenschappen die hij stichtte, leren we hem kennen en krijgen we ook een boeiende inkijk in de leefwereld van die eerste pluriforme Jezusgemeenschappen. In dit Leerhuis willen we Paulus (her)ontdekken als een oorspronkelijk denker, als een bezielende en inspirerende kerkleider. We zullen heel de Eerste brief aan de Korintiers doornemen, elk samenkomst een gedeelte. Die brief kent een complexe ontstaansgeschiedenis en is ten dele een antwoord van Paulus op concrete vragen uit de geloofsgemeenschap van toen. Tal van actuele thema’s komen aan bod, zoals de betekenis van seksualiteit, huwelijk en celibaat, de vraag naar de diversiteit én eenheid binnen de gemeenschap, kwesties van (vrouwelijk) leiderschap en leven na de dood, enz.  Het leerhuis loopt over 9 namiddagen verspreid over het hele werkjaar van 2019-2020. Ze worden begeleid door dr. Jean Bastiaens. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en van de Bijbeldienst Bisdom Brugge. De laatste jaren was hij ook vakexegeet Nieuwe Testament aan het Grootseminarie van Brugge.

In samenwerking met Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse Overheid

Gino Mattheeuws
Toon kaart Pastoraal Centrum Sint-Gillis
Vlasfabriekstraat 14
1060 Sint-Gillis
vr 13/09/19 van 14:15 tot 16:15
vr 04/10/19 van 14:15 tot 16:15
vr 08/11/19 van 14:15 tot 16:15
vr 06/12/19 van 14:15 tot 16:15
vr 17/01/20 van 14:15 tot 16:15
vr 07/02/20 van 14:15 tot 16:15
vr 06/03/20 van 14:15 tot 16:15
vr 08/05/20 van 14:15 tot 16:15
vr 12/06/20 van 14:15 tot 16:15
CCV
€ 45,0
Inschrijven
info@ccv.be
016389891