School voor geloofsverdieping De Bron Harelbeke - Cancelled

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Weten wat je gelooft Lees meer

Ben je aan herbronning toe? Wil je leren om je geloof onder woorden te brengen? Wil je daar samen met anderen over in gesprek gaan? Dan is deze vorming helemaal voor jou. Wat de School jou biedt Tijdens 19 bijeenkomsten wordt in 1 jaar op een toegankelijke manier het Bijbels geloof verhelderd.   Hoe verloopt een avond op de School? 19.30 uur:  avondgebed 20.00 uur:  uiteenzetting 20.45 uur:  pauze met een drankje 21.00 uur: verwerking in een vaste leergroep onder begeleiding van een vaste groepsbegeleider 22.00 uur: einde   Lesonderwerpen 1. Samen starten 2. De vraag naar God 3. De Bijbel als woord van God 4. Uittocht en Verbond 5. De roep van de profeten 6. Schepping 7. Onmacht en lijden 8. Het getuigenis van het Nieuwe Testament 9. Wat heeft Hij gezegd? 10. Wat heeft Hij gedaan? 11. Hij is verrezen 12. Hij heeft ons verlost 13. Hij is de Messias 14. De Geest die in ons woont 15. Bidden in de kracht van de Geest 16. Leven in de kracht van de Geest 17. Leven van het komend Rijk 18. De vraag van God: Kerk 19. Evaluatie en slot  Wat de School van jou verwacht • We ontvangen jouw inschrijving graag voor 1 september 2019. • Het leerproces en de groepsdynamiek veronderstellen een trouwe aanwezigheid gedurende 19 avonden. • Voor de deelname in de kosten vragen wij 175 euro voor het hele jaar, alles inbegrepen, (cursusmateriaal, drankje tijdens de pauze). Studenten, werkzoekenden of personen die een uitkering ontvangen, betalen 95 euro. De deelnameprijs mag geen bezwaar vormen. Mocht dit toch het geval zijn, gelieve ons te contacteren. Waar en wanneer?  • De bijeenkomsten van de School vinden op woensdagavond plaats in de Bron in Harelbeke telkens van 19.30 uur tot 22 uur. • Data van de bijeenkomsten: 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12/2019 en 08/01, 22/01, 05/02,19/02, 04/03, 18/03, 22/04, 06/05, 27/05, 03/06, 10/06/2020   Voor wie? • Voor zinzoekers die de Bijbels-christelijke traditie beter willen leren kennen. • Voor pastoraal geëngageerden en catechisten in parochies en voorzieningen. • Voor teamleden. • Voor christenen die hun geloof willen herbronnen.

In samenwerking met Vlaamse Overheid, vzw Pastoraal Centrum De Bron

Miejef Vanwijnsberghe, Virginie Carlassara
Toon kaart Pastoraal Centrum De Bron Harelbeke
Marktstraat 88
8530 Harelbeke
woe 27/05/20 van 19:30 tot 22:00 woe 03/06/20 van 19:30 tot 22:00 woe 10/06/20 van 19:30 tot 22:00
CCV bisdom Brugge
€ 175,0
Inschrijven Inschrijven Inschrijven
brugge@ccv.be
050 44 49 53