TIENDE PADDENOVERZET IN OPDORP - Voorjaar 2020

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Mogelijk is deze activiteit al gestart. Neem contact op met de organisator voor meer informatie.

Lees meer

In 2020 is de tiende paddenoverzet in de Damstraat te Opdorp een feit.
Ter hoogte van de recent gerestaureerde ijskelder worden sinds 2011 padden en kikkers overgezet. De voorbije 9 edities werden bijna negenduizend padden, kikkers en salamanders gered: 6600 in de heenrichting, 2200 terug na het paren.
Ook dit jaar zal een ploeg vrijwilligers gedurende ongeveer 10 weken dagelijks een of meerdere rondes doen langs de afsluiting en de ingegraven emmers. Als het weer meewerkt, gaan er ook één of meerdere ‘open-emmeravonden’ door waarbij families mogen helpen met de overzet. Het ideale moment om eens kennis te maken met onze amfibieën!Je kan ons altijd volgen op facebook (Paddenoverzet en ijskelder Damstraat Opdorp – Buggenhout) of inschrijven op onze nieuwsbrief  (stuur een berichtje aan verhelstluc@gmail.com).
Bijkomend wordt er een nieuwe overzet van amfibieën gepland in de Sportveldstraat in Buggenhout en ook in Lebbeke (Langeroot/Rooien) is er een overzetactie.
Info: Luc Verhelst - verhelstluc@gmail.com  
(voor Langeroot Wieze contacteer Dirk Tas dirk_tas@skynet.be)

Nabij Ijskelder
Damstraat
9255 Buggenhout
van 01/02/20 tot 15/04/20
Natuurpunt 's Heerenbosch
verhelstluc@gmail.com
www.natuurpunt.be/agenda/tiende-padde...