Vrouwen in het leven van Jezus en van Paulus

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Het goede nieuws dat Jezus van Nazaret bracht, had een grote aantrekkingskracht op verschillende groepen van mensen: slaven, soldaten, en heel zeker ook vrouwen. In de samenleving van toen, Joods of Grieks, speelden vrouwen veelal een ondergeschikte rol. Ze werden bijvoorbeeld zelden toegelaten tot bestuursambten. Jezus doorbreekt de gangbare rolpatronen en biedt vrouwen een nieuw perspectief. Aan de andere kant zien we dat vrouwen zich ook door hem aangetrokken voelden. Onder zijn leerlingen, die met hem meereisden, bevonden zich verschillende vrouwen, en dat was heel ongewoon. Normaal gezien hadden de rabbi’s alleen mannelijke leerlingen. Sommige van de vrouwen die met Jezus mee optrokken, kennen we bij naam, andere niet. Jean Bastiaens wil de aanwezigheid van vrouwen in Jezus’ leven in kaart brengen en bekijken welk beeld dit oplevert. Wat zijn de oorzaken waarom dit bevrijdend aspect van Jezus’ optreden niet heeft doorgewerkt in de geschiedenis van het christendom zoals je dat verwacht zou hebben?   De vroegste teksten van het Nieuwe Testament zijn van Paulus. Ook bij hem spelen vrouwen een belangrijke rol, met name als medewerksters in de verspreiding van het evangelie. Hoe komt het dan dat volgens de gangbare opinie Paulus juist een vrouwenhater was? Hoe is deze misleidende beeldvorming tot stand gekomen? We lezen verschillende passages, waaronder de ‘aanstootgevende’ en trachten tot een historisch juist Paulusbeeld te komen.   Er is ook aandacht aan nieuwe invalshoeken om de oude teksten te lezen vanuit feministisch-theologisch perspectief. Lees meer

Georganiseerd door CCV vzw

Jean Bastiaens
Toon kaart Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
Wandelweg 11
8500 Kortrijk
woe 13/03/19 van 14:00 tot 16:00 woe 20/03/19 van 14:00 tot 16:00 woe 27/03/19 van 14:00 tot 16:00
Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
€ 35,0
Inschrijven
info@vormingplusmzw.be
056/260600