Woordverkondiging in de liturgie

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

We willen met deze vorming christengelovigen toerusten die gevraagd worden de taak van verkondiging binnen de liturgie op zich nemen, of deze taak op zich nemen in de uitvaartliturgie of in woord- en gebedsdiensten in zorgvoorzieningen. De opzet van deze vorming is tweevoudig. Enerzijds krijgen de deelnemers een theoretisch kader aangereikt en anderzijds worden ze voorbereid op of begeleid in de praktijk. In een eerste deel van de vorming gaan we in op de lectio divina en het biddend omgaan met de Schrift (Mgr. Lode Aerts), op wat een preek is (Philippe Hallein) en hoe je een preek kan voorbereiden (Marc Steen). Daarnaast oefenen de deelnemers met preken. Iedere deelnemer wordt gevraagd om in de periode van deze vorming tweemaal te preken. Beide preken kunnen worden gehouden in de context waarin de deelnemer tewerkgesteld of actief is. De preken worden digitaal opgenomen (DVD of geheugenstick). Tijdens elke samenkomst worden een aantal preken bekeken en besproken in kleine groepjes en onder begeleiding. Voor wie? Pastoraal werkenden in de pastorale eenheid, federatie of in caritasvoorzieningen die gevraagd worden te preken en die tot nu toe weinig vorming hebben genoten rond preken. Door wie? CCV in het bisdom Brugge in samenwerking met de diocesane commissie liturgie, het vicariaat caritas en het vicariaat parochiepastoraal. Begeleiders? Lode Aerts, Stefaan Franco, Marc Steen, Philippe Hallein, Liesbeth Degryse, Ilse Van Gorp en Birger Dassonneville. Waar? Grootseminarie Ten Duinen, Potterierei 72, 8000 Brugge Wanneer? 3 avonden basisvorming: Dinsdagen 14 januari, 28 januari en 4 februari 2020 Telkens van 18 uur tot 21 uur 3 avonden preekbegeleiding: Dinsdagen 10 maart, 28 april en 12 mei 2020 Telkens van 18 uur tot 21 uur Inschrijven? De deelnemers zijn bij de aanvang van deze vorming vertrouwd met de Bijbel en hebben hier reeds opleiding rond gevolgd (Theologische Academie of gelijkaardig: HDGI Gent, KU Leuven,...) of zijn bereid om dat in de toekomst te doen. Deelnemers worden gezonden om aan deze vorming deel te nemen door hun verantwoordelijke uit de pastorale eenheid, federatie of voorziening waar ze vrijwillig of beroepshalve werkzaam zijn. Inschrijven kan tot 31 december 2019 via de pagina van CCV Brugge op Kerknet. Deelnameprijs? 125 euro - De organisatoren pleiten ervoor dat de zendende instantie de kostprijs voor de deelnemer betaalt. Meer info? Liesbeth Degryse, educatief medewerker van CCV in het bisdom Brugge (liesbeth.degryse@ccv.be; 050/44 49 53). 

Lees meer

In samenwerking met Diocesane Commissie voor Liturgie, Vicariaat Caritas en Diaconie bisdom Brugge, Vicariaat voor de parochies bisdom Brugge, Vlaamse Overheid

Begeleiders: Geert Vervaecke, Ilse Van Gorp, Liesbeth Degryse, Lode Aerts, Lode Vandeputte, Marc Steen, Philippe Hallein, Piet Vandevoorde, Stefaan Franco

Bron: UiTinVlaanderen.be

Lode Vandeputte, Piet Vandevoorde, Geert Vervaecke, Lode Aerts, Philippe Hallein, Stefaan Franco, Marc Steen, Liesbeth Degryse, Ilse Van Gorp
Toon kaart Grootseminarie Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge
do 17 september 2020 van 18:00 tot 21:00 ma 23 november 2020 van 18:00 tot 21:00
CCV bisdom Brugge
€ 125,0
Inschrijven
brugge@ccv.be
050 44 49 53
https://www.kerknet.be/node/74184
brugge@ccv.be
www.ccv.be/brugge