Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? - INHAALLES OP 18, 25/09 , 2/10 (VM)

erkende organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Zingeving, filosofie en religie

Lees meer

Deze reeks loopt over verschillende jaren, en de bedoeling is via een historische en systematische inleiding een breed zicht te bieden op de ingewikkelde, maar fascinerende rol van wijsbegeerte vandaag. We besteden aandacht aan deze denkers die in de loop van de 19de eeuw de bakens hebben uitgezet voor de huidige ‘postmoderne’ tijd. Zo behandelen we Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach en Søren Kierkegaard en komt het invloedrijke denken van Karl Marx aan bod. We trekken naar Frankrijk en belichten onder meer Destutt de Tracy, Saint-Simon en Auguste Comte. In Groot-Brittannië ontmoeten we figuren als Jeremy Bentham, John Stuart Mill en Herbert Spencer. Onder de bekende titel ‘De dood van God’ bespreken we Friedrich Nietzsche en besluiten doen we met een uiteenzetting over het complexe en nog steeds zeer actuele denken van Sigmund Freud. Iedere sessie is opgebouwd volgens een vaste structuur: een theoretische uiteenzetting, vraaggesprek met toelichtingen, instructies bij de modulair opgebouwde syllabus. Wijsgerige voorkennis is strikt genomen niet nodig. Ook wie het vorige deel niet heeft gevolgd, kan aansluiten.

Luc Braeckmans
Toon kaart Zaal Stanislas
Grote Steenweg 75
2600 Berchem
vr 14/02/20 van 09:30 tot 12:30
vr 21/02/20 van 09:30 tot 12:30
vr 06/03/20 van 09:30 tot 12:30
vr 13/03/20 van 09:30 tot 12:30
vr 20/03/20 van 09:30 tot 12:30
vr 27/03/20 van 09:30 tot 12:30
Amarant vzw
€ 85,0
Inschrijven
info@amarant.be
09 269 17 40