Studieondersteuning - Broeiklas

Opvoeding

Mogelijk is deze activiteit al gestart. Neem contact op met de organisator voor meer informatie.

De Visie van het project Broeiklas voor Talent is dat de slaagkansen en de schoolloopban van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald worden door hun talenten en niet meer afhangen van de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. Lees meer

--- VOOR WIE ---
Het project “ Broeiklas voor Talent ” ondersteunt maatschappelijk kwetsbare leerlingen van Aalsterse lagere scholen die een taal- of een leerachterstand hebben of een groter risico lopen om een achterstand te krijgen door gebrek aan extra naschoolse ondersteuning. Ook leerlingen woonachtig in Groot- Aalst, maar daar geen school lopen, komen in aanmerking. Leerlingen die niet naar een Aalsterse school gaan en /of niet woonachtig zijn in Aalst, worden enkel aanvaard op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn.

--- PRIORITAIRE DOELGROEPEN ---
De prioriteit wordt gegeven aan:
- Leerlingen bij wie het Nederlands geen thuistaal is.
- Leerlingen van wie de ouders niet genoeg financiële middelen hebben om beroep te doen op een privé lesbegeleider (bv. ouders in bezit van een UiTPAS aan kansentarief of die hierop recht hebben).
De reden, waarom prioriteit wordt gegeven aan deze categorieën van leerlingen, is dat er bij heel wat van hen een relatief grote schoolachterstand wordt vastgesteld.
“ Broeiklas voor Talent “ biedt geen gespecialiseerde ondersteuning zoals logopedie.

--- WAAR ---
De lessen worden gegeven in:
Denderstaat 22 te 9300 Aalst (250m vanaf het Station Aalst).

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart De Gendarmerie
Denderstraat 22
9300 Aalst
Van 28 september 2020 tot 30 juni 2021
Broeiklas vzw
€ 3,0
broeiklasvzw@gmail.com
0472510009
www.broeiklas.be