Voor organisaties

Jouw aanbod op prettiggeleerd.be

Erkende organisaties uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen hun activiteiten op Prettiggeleerd.be plaatsen door ze in te voeren via www.uitdatabank.be. Via een sterretje wordt op deze site aangegeven welk aanbod georganiseerd wordt door erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties.
Andere aanbieders met een vormingsaanbod voor volwassenen kunnen dit ook invoeren via de UitDatabank. Hun aanbod verschijnt eveneens op Prettiggeleerd.be.

Meer weten

Info over prettiggeleerd.be krijg je via een telefoontje naar Socius (02 215 27 08) of een mail naar prettiggeleerd@socius.be.